ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ระบบยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (VTLS)

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

RAMBHAIBARNI RAJABHAT UNIV
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

ระบบยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล E-Book

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ในไทย)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย (RBRU)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน)

 • JSTOR
 • ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi
 • Academic Onefile
 • National Geographic Virtual Library
 • Gale Virtual Reference Library(eBook)
 • สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
 • ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริการออนไลน์


  ลิงค์ฐานข้อมูลใน-นอก ประเทศ

  รายชื่อสมาชิกค้างชำระค่าปรับและค้างส่งหนังสือ

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกค้างชำระค่าปรับ      ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ

  ข่าวประชาสัมพันธ์


  ทั้งหมด 74 ข่าว
  [หน้าถัดไป = 2] 1 2 3 4 5 6 7 8


  ภาพกิจกรรม